OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Zlatar Doprinos za općekorisne funkcije šuma - Obrazac OKFŠ

Doprinos za općekorisne funkcije šuma - Obrazac OKFŠ

E-mail Ispis

Obveznici plaćanja doprinosa za općekorisne funkcije šuma su SVE pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, dakle i obrtnici, neovisno o načinu plaćanja poreza ili drugim okolnostima.

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se u visini 0,0265% od ukupnih prihoda ostvarenih tijekom poslovne godine.

Obračun naknade za prethodnu godinu se iskazuje na Obrascu OKFŠ (obrazac možete  preuzeti na http://www.mps.hr/default.aspx?id=8451).

Obrazac se dostavlja do 30. travnja tekuće godine za prethodnu, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, p.p. 900, OKFŠ, 10001 Zagreb

U istom roku (do 30.04.) treba uplatiti razliku od uplaćenih akontacija do obračunatog iznosa. Ako je putem akontacija plaćeno više od utvrđene obveze po konačnom obračunu, višak se prebacuje kao predujam za narednu godinu, a samo iznimno se može pisanim putem zatražiti povrat preplaćene naknade (npr. zbog prestanka djelatnosti).

Tijekom tekuće godine plaćaju se tromjesečne akontacije izračunate i iskazane u OKFŠ za prethodnu godinu, u sljedećim rokovima: 30. 04., 30. 06., 30. 09. i 31. 12. u godini.

Račun za uplatu (po konačnom obračunu i predujmova):
IBAN HR1210010051863000160 (državni proračun)model:
HR68, Poziv na broj: 5126-OIB (uplatitelja)

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner