OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Zlatar Obveze obrtnika u 2017. godini - doprinosi

Obveze obrtnika u 2017. godini - doprinosi

E-mail Ispis

UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE (NN 115/2016)

Od 01.01.2017. minimalna plaća iznosi bruto 3.276,00 kn


OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA U 2017. godini

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu (NN 2/17) utvrđene su osnovice za doprinose:

1. OBRTNICI (ako obrtnik nije istovremeno u radnom odnosu)

Obveznici poreza na dohodak „DOHODAŠI“

Osnovica za doprinos     =    5.030,35 kn

MIO    I. stup                                - 15%

754,55

1.006,07

(za  samo u I stupu)

MIO   II. stup                                – 5%

251,52

ZO                                                - 15%

754,55

Zaštita zdravlja na radu              - 0,5%

25,15

Zapošljavanje                              - 1,7%

85,52

Ukupno mjesečno doprinosi

1.871,29

Obveznici poreza na dohodak u paušalnom iznosu „PAUŠALISTI“

Osnovica za doprinos     =    3.095,60 kn

MIO    I. stup                                - 15%

464,34

619,12

(za  samo u I stupu)

MIO   II. stup                                – 5%

154,78

ZO                                                - 15%

464,34

Zaštita zdravlja na radu              - 0,5%

15,48

Zapošljavanje                              - 1,7%

52,63

Ukupno mjesečno doprinosi

1.151,57 kn

Obveznici poreza na dobit „DOBITAŠI“

Osnovica za doprinos     =    8.512,90 kn

MIO    I. stup                                - 15%

1.276,94

1.702,58

(za  samo u I stupu)

MIO   II. stup                                – 5%

425,64

ZO                                                - 15%

1.276,94

Zaštita zdravlja na radu              - 0,5%

42,56

Zapošljavanje                              - 1,7%

144,72

Ukupno mjesečno doprinosi

3.166,80 kn

 

2. OBRT UZ RADNI ODNOS (druga djelatnost)

Za obrtnika koji je istovremeno i u radnom odnosu (obrt mu je tzv. «druga djelatnost»), doprinosi za period obavljanja „druge djelatnosti“ u 2017. godini obračunati će se i platiti tek s predajom porezne prijave za 2017. (ne plaćaju se tijekom godine).

Godišnja osnovica za plaćanje doprinosa iz „druge djelatnosti“ je godišnji dohodak ili paušalni dohodak ili dobit od obrta ostvaren u poreznom razdoblju – godini za koju se određuju doprinosi (po isteku godine).

Za „drugu djelatnost“ plaćaju se samo doprinosi:
MIO – 10% (ili I. stup - 7,5% + II. stup -  2,5%)
ZO – 7,5%
.

Ako je dohodak ili dobit veća od 60.364,20 kn, doprinosi se obračunavaju na taj iznos (najvišagodišnja osnovica za tzv. drugu djelatnost).

  • Paušalno oporezivanje dohotka

Kod „paušalista“ koji obrt obavljaju kao „drugu djelatnost“ godišnji dohodak iznosi prema jednoj od četiri moguće kategorije paušala, i to je osnovica za godišnje doprinose:

- 12.750,00 kuna za obrtnika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak do 85.000,00 kuna,

- 17.250,00 kuna za obrtnika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 85.000,00 kuna do 115.000,00 kuna,

- 22.425,00 kuna za obrtnika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 115.000,00 kuna do 149.500,00 kuna,

- 34.500,00 kuna za obrtnika koji je u poreznom razdoblju ostvario ukupni godišnji primitak iznad 149.500,00 kuna do 230.000,00 kuna.

3. RADNICI U RADANOM ODNOSU

Osnovica za obračun doprinosa je plaća.

Minimalna plaća (bruto) za 2017. godinu iznosi 3.276,00 kn. Ova minimalna plaća primjenjuje se za plaću za siječanj 2017. (isplata u veljači i nadalje).

Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa iznosi 2.940,82 kn, a primjenjuje se ukoliko radnik za puni mjesec rada ne ostvari plaću barem u tom iznosu (npr. ako zbog bolovanja plaća iznosi niže od minimalne osnovice, doprinosi se obračunavaju na minimalnu osnovicu).

 

DOPRINOSI ZA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA - OBRAZAC OFKŠ

Obveznici plaćanja ove naknade su SVE pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, dakle i obrtnici, neovisno o načinu plaćanja poreza ili drugim okolnostima.

Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma plaća se u visini 0,0265% od ukupnih prihoda ostvarenih tijekom poslovne godine.

Obrazac se dostavlja do 30. 04.  tekuće godine za prethodnu, na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede
p.p. 900
OKFŠ
10001 Zagreb

U istom roku (do 30.04.) treba uplatiti razliku od uplaćenih akontacija do obračunatog iznosa. Ako je putem akontacija plaćeno više od utvrđene obveze po konačnom obračunu, višak se prebacuje kao predujam za narednu godinu, a samo iznimno se može pisanim putem zatražiti povrat preplaćene naknade (npr. zbog prestanka djelatnosti).

Tijekom tekuće godine plaćaju se tromjesečne akontacije izračunate i iskazane u OKFŠ za prethodnu godinu, u sljedećim rokovima: 30.04., 30.06., 30.09. i 31.12. u godini.

Račun za uplatu (po konačnom obračunu i predujmova):

IBAN HR1210010051863000160 (državni proračun)
model: HR68Poziv na broj: 5126-OIB (uplatitelja)

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner