OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Obrazovanje Naknada naučnicima

NAKNADA NAUČNICIMA ZA ŠK.G. 2021./2022.

E-mail Ispis

Sukladno članku 5. Ugovora o naukovanju iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (N.N. br. 63/14) osnovica za mjesečnu nagradu učeniku je:

u prvoj godini naukovanja 10%,

u drugoj godini 20%,

u trećoj godini 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

Nagrada se isplaćuje za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom naukovanja za godinu u kojoj se nagrada isplaćuje.

POREZNO OSLOBOĐENJE ZA NAKNADE ZA NAUČNIKE

Osim potpora Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, za obrte i tvrtke koje primaju učenike na naukovanje i isplaćuju im naknadu/nagradu temeljem Ugovora o naukovanju postoji mogućnost poreznog oslobođenja na temelju Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu prema čijim se odredbama osnovica za izračun poreza na dobit i poreza na dohodak od samostalnog rada može sniziti ako poslodavac priloži dokaz o isplatama naknade naučniku:- obrtnik ili poduzetnik kod kojega su na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja jedan do tri učenika može poreznu osnovicu ili dohodak od samostalne djelatnosti iz stavka 1. članka 6. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu umanjiti za 5%;

- obrtnik ili poduzetnik kod kojeg je na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja više od tri učenika može postotak umanjenja porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti povećati za jedan postotni bod po svakom učeniku, a najviše do 15% porezne osnovice ili dohotka od samostalne djelatnosti; iznos umanjenja osnovice poreza na dobit ili dohotka od samostalne djelatnosti ne može biti veći od godišnjeg neoporezivog iznosa nagrada učenicima za vrijeme izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja po svakom učeniku.

Zahtjev za dobivanje državne potpore za obrazovanje i osposobljavanje predaje se sa zahtjevom za povrat poreza za prethodnu kalendarsku godinu.

UPUTA ZA ISPLATU MINIMALNIH NAGRADA UČENICIMA ZA ŠKOLSKU GODINU 2021./2022.

Sukladno članku 5. Ugovora o naukovanju iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju („Narodne novine“, broj 63/14) osnovica za mjesečnu nagradu učeniku je: u prvoj godini 10%, u drugoj godini 20% te u trećoj godini 25% prosječne neto plaće ostvarene u prethodnoj godini u gospodarstvu Republike Hrvatske.

Prosječna neto plaća u Republici Hrvatskoj u 2020. godini je iznosila 6.763,00 kuna.

I. GODINA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

-  Prema nastavnom planu i programu učenik u prvoj godini mora realizirati najmanje 560 sati praktične nastave i vježbi naukovanja.

- Naknada po satu iznosi 3,83 kuna sukladno prosječnom broju sati  rada u jednom mjesecu te propisanoj visini naknade.

-  Naknada učeniku za prvu godinu ukupno iznosi: 560 sati x 3,83 kn= 2.144,80 kuna.

II. GODINA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

-  Prema nastavnom planu i programu učenik u drugoj godini mora realizirati najmanje 630 sati praktične nastave i vježbi naukovanja.

- Naknada po satu iznosi 7,66 kuna sukladno prosječnom broju sati  rada u jednom mjesecu te propisanoj visini naknade.

-  Naknada učeniku za drugu godinu ukupno iznosi: 630 sati x 7,66 kn= 4.825,80 kuna.

III. GODINA PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI NAUKOVANJA

-  Prema nastavnom planu i programu učenik u trećoj godini mora realizirati najmanje 640 sati praktične nastave i vježbi naukovanja.

- Naknada po satu iznosi 9,57 kuna sukladno prosječnom broju sati  rada u jednom mjesecu te propisanoj visini naknade.

-  Naknada učeniku za treću godinu ukupno iznosi: 640 sati x 9,57 kn kn= 6.124,80 kuna.

NAPOMENA: Nagrada učeniku može iznositi i više od propisane minimalne nagrade učenicima za školsku godinu 2021./2022.

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA SVAKE GODINE RASPISUJE JAVNI POZIV ZA PROJEKT "NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA" NA KOJEM SE MOGU PRIJAVITI, ZA POVRAT SREDSTAVA, SVI OBRTNICI I PODUZETNICI KOJI PRIMAJU UČENIKE NA NAUKOVANJE. Više na web adresi : www.mingo.hr , izbornik: Poduzetništvo i obrt.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner