OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Cehovi Ceh frizera CEH FRIZERA OKKZŽ

CEH FRIZERA OKKZŽ

E-mail Ispis

Predsjednica: Višnja Loparić, UO Zlatar

Ostale članice:

 • Vesnica Mitrečić, UO Bedekovčina
 • Veronika Lončar, MUO Klanjec
 • Anita Filija, UO Krapinske Toplice
 • Diana Tepeš, UO Pregrada
 • Marija Vrban, UO Stubica
 • Dubravka Mišak Skočaj, UO Sv. Križ Začretje
 • Ana Bajsić, UO Krapina
 • Kristina Brezak, UO Zabok

 

 


Informacije o zbrinjavanju otpada općenito s vrstama otpada u frizerskim salonima.

Općenito:

Zabranjeno / Kažnjivo

•          Odlaganje otpada i opasnog otpada u  komunalni otpad

•          Odlaganje otpada i opasnog otpada u reciklažna dvorišta

•          Reciklažna dvorišta (za sada) služe isključivo građanstvu, a ne fizičkim osobama

1. Plan gospodarenja otpadom:

Izrada Plana gospodarenja s otpadom  ako proizvodi >200 kg    opasnog otpada/god. i/ili >150 t/god. neopasnog otpada. Izrađuje se za razdoblje od 4 godine.

2. Vođenje Očevidnika otpada-ONTO

•          Treba sadržavati  podatke o nastanku i tijeku otpada

•          Mora se voditi ažurno i potpuno

•          Čuva se 5 godina

Predaja otpada ovlaštenom sakupljaču

•          Predaje se uz Prateći list koji popunjava proizvođač otpada

•          Prateći list ovjerava onaj tko preuzima otpad

•          Skupljač vam naplaćuje svoju uslugu

•          Prateći listovi za neopasni i opasni proizvodni otpad nabavljaju se u trgovinama Narodnih novina

•          Prateći listovi čuvaju se 5 godina

Vrste otpada u frizerskoj djelatnosti prema Katalogu otpada (NN 50/05)

•          Neopasni proizvodni otpad

ü  kosa  – ostali komunalni otpad k. br. 20 03 99

ü  ambalaža od plastike k. br. 15 01 02

ü  tube - ambalaža od boja k. br. 15 01 05

ü  papir/karton k. br. 20 01 01

•          Opasni proizvodni otpad

ü  ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari k. br. *15 01 10

fluorescentne cijevi  k. br. *20 01 21

3. Tko Vas kontrolira?

Inspekcija zaštite okoliša Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

 


 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner