OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Povijest

E-mail Ispis

POVIJEST OBRTNIŠTVA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

MJESNA ORGANIZACIJA SHO U KRAPINI 1908 GODINE
GLAVNA SKUPŠTINA


MILAN TÖPFER - graditelj - pročelnik
FRANJO JURIČKO - užar - potpročelnik
IVAN LÖW - pećar - tajnik
VILIM BAUER - postolar - blagajnik
JOSIP ŠIFMAN - stolar - odbornik
MARTIN GERIĆ - medičar - odbornik
STJEPAN SINOVEC - knjigoveža - odbornik
GJURO VRANCE - lončar - odbornik
ANTON KRLEŽA - postolar - odbornik
ALBERT GLATZ - kovač - odbornik
STJEPAN MILJAN - mesar - odbornik
FRANJO GREGUROVIĆ - kožar - odbornik

 

IZ SPOMENSPISA SAVEZA HRVATSKIH OBRTNIKA
1908 – 1933

· Mjesna organizacija SHO u Krapini danas o 25-godišnjici svog opstanka sa zadovoljstvom čita u svojim starim zapisnicima, da njen osnutak pada baš u zametak osnovne ideje o osnutku jednog jedinstvenog velikog saveza svih zanatlija.
· Uz Sisak i Varaždin bila je mjesna organizacija u Krapini stvarna osnivačica stožera, oko kojeg se je zamjernom brzinom okupilo sve napredno i svjesno zanatstvo Hrvatske.
· Mjesna organizacija u Krapini tečajem svog 25-godišnjeg opstanka uvijek je sve svoje nastojanje tijesno vezala uz staleške interese kao i smjernice određene joj po središnjici, koju je snažno podupirala uzimajući i aktivnog udjela u gotovo svim po njoj priređenim i oživotvorenim akcijama.

Naukovni list iz 1864. godine

Dodjela priznanja Josipu Bencu

Priznanje Josipu Bencu iz godine 1939. godine

 

ORGANIZIRANOST OBRTNIŠTVA U KRAPINSKO-ZAGORSKOJ ŽUPANIJI

· Nakon Prvog svjetskog rata srpski Zakon o radnjama trebao se proširiti i na Hrvatsku, čemu se Savez udruženja hrvatskih obrtnika odlučno i organizirano odupire. Hrvatski obrtnici su sagradili do Drugog svjetskog rata Obrtni dom, Trgovačko – obrtni muzej, Kraljevsku zemaljsku obrtnu školu, osnivali kulturna društva, a aktivno je radio i niz socijalno – humanitarnih podupirućih i kreditnih organizacija.
· Nakon Drugog svjetskog rata temeljem rješenja Ministarstva unutarnjih poslova NR Hrvatske od 1947. g. zabranjen je rad Savezu udruženja Hrvatskih obrtnika, a cjelokupna imovina je zaplijenjena. Time je počelo desetljetno zatiranje hrvatskog obrtništva. Godine 1962. ukidaju se i Zanatske komore. Privatni obrtnici Zakonom o privrednim komorama dolaze na margine gospodarskog života.

· Bez ikakve vlastite organizacije, početkom šezdesetih godina obrtnici se počinju organizirati kroz klubove i udruženja građana. Na ove oblike organiziranja gleda se s nepovjerenjem, a u pokušaju njihova organiziranja vidi se obnova kapitalizma.
· Godine 1980. obrtnici osnivaju Savez udruženja hrvatskih obrtnika. No utjecaj obrtnika je i dalje gotovo nikakav, prije svega zbog toga što su obrtnici vrlo rijetko pripadali komunističkoj partiji.
· No i u takvim uvjetima područje današnje Krapinsko – zagorske županije dočekuje nezavisnost i osamostaljenje Republike Hrvatske sa 6 Udruženja obrtnika, udruženim preko Zagrebačke regije u Savez udruženja hrvatskih obrtnika .
· Nakon postizanja samostalnosti i neovisnosti Republike Hrvatske otvorene su široke mogućnosti za rad i poduzetništvo, koje se očituje u najvećoj liberalizaciji otvaranja obrtničkih radnji.
· I konačno, hrvatski obrtnici dobivaju mogućnost osnivanja vlastite Komore, što je i učinjeno na Obnoviteljskoj sjednici Skupštine Hrvatske obrtničke komore 2. srpnja 1994. godine pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana.
· Daljnjim ustrojem HOK – e osnivaju se Područne komore, te postojeća Udruženja obrtnika na području Krapinsko – zagorske županije osnivaju na Osnivačkoj skupštini 4. studenog 1994. godine OBRTNIČKU KOMORU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

IZ ZAPISNIKA SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE 04.11.1994. GODINE

Osnivačka skupština OKKZž 4. 11. 1994. godine

DNEVNI RED :
1. Izbor radnog predsjedništva, dva ovjerovitelja i zapisničara,
2. Potvrđivanje odluke članovima Skupštine,
3. Donošenje odluke o osnivanju Obrtničke komore Krapinsko – zagorske županije i odluke o prihvaćanju Statuta,
4. Potvrđivanje odluke o članovima Nadzornog odbora,
5. Donošenje odluke o sjedištu Komore,
6. Izbor predsjednika i dopredsjednika Komore,
7. Slobodna riječ.


Skupštinu je otvorio gospodin Branko Varjačić, kao član inicijativnog odbora, te kao predsjednik Udruženja obrtnika Krapine kao domaćina.
Skupštinu pozdravlja gospodin Ivica Zaplatić, dožupan KZž, koji naglašava bolju suradnju organa vlasti, te obrtništva preko buduće komore.
Prisutne pozdravlja ispred grada Krapine gospodin Ivica Fizir, gradonačelnik Krapine, koji preporučuje bolju suradnju s Štajerskom na obrtnom planu .
Javnim glasovanjem, Skupština je jednoglasno donijela odluku o osnivanju
Obrtničke komore Krapinsko – zagorske županije, te o prihvaćanju Statuta.
Javnim glasovanjem Skupština je prihvatila ponudu Udruženja obrtnika Krapine i jednoglasno je donešena odluka da sjedište Komore bude u Krapini.
Javnim glasovanjem Skupština je jednoglasno donijela odluku da je prvi predsjednik OKKZž Dražen Antolić, dipl. ing.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner