OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Ustroj

E-mail Ispis

USTROJ OBRTNIČKE KOMORE KRAPINSKO -ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

Skupština OKKZŽ


Svečana sjednica Skupštine OKKZŽ

Skupština OKKZŽ je najviše tijelo upravljanja OKKZŽ, a sačinjavaju je predstavnici članova i članica OKKZŽ. Skupština OKKZŽ ima 23 člana.

Članovi Skupštine OKKZŽ mandatno razdoblje 2022. - 2026. godina:

Zlatko Ban

Nenad Kučiš

Davor Lisak

Stanko Čičko

Zvjezdana Dekan

Dubravko Koščević

Ivan Petrišić

Kristijan Jambrešić

Tomica Jurinjak

Nenad Klasić

Mario Kiseljak

Mario Petek

Mirko Blažičević

Anita Grofelnik

Davorka Hohnjec

Marko Jelenić

Dario Smodila

Mario Očić

Davor Pleško

Višnja Loparić

Ivan Štahan

Darko Varga

Marjan Jembrih

Skupština OKKZŽ:
- donosi Statut, te njegove izmjene i dopune
- donosi Financijski proračun, program rada, odluku o visini i osnovici komorskog doprinosa
- odobrava godišnji izvještaj o radu i završni račun
- usklađuje jedinstvenu politiku financiranja ukupnog komorskog sustava
- odlučuje o najznačajnijim pitanjima razvoja obrtništva
- imenuje i razrješava predsjednika, potpredsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora
- bira i opoziva predstavnike u Skupštinu HOK-a

NADZORNI ODBOR OKKZŽ

Nadzorni odbor OKKZŽ ima predsjednicu  i 2 članice

Valerija Kiseljak ( predsjednica )

Silvija Sirovec

Martina Jurinjak

Nadzorni odbor OKKZŽ nadzire:
- Provedbu Statuta i drugih općih akata OKKZŽ, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova
- Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima OKKZŽ - Ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda prema Statutu i drugim općim aktima OKKZŽ.

UPRAVNI ODBOR OKKZŽ

Upravni odbor OKKZŽ ima 9 članova, a članovi Upravnog odbora jesu predsjednici udruženja obrtnika:


Mandatno razdoblje 2022. - 2026. godina:

Zlatko Ban          -  UO Bedekovčina

Zvjezdana Dekan   - UO Stubica

Kruno Krčelić        - MUO Klanjec

Mario Petek         - UO Krapina

Mirko Blažičević    - UO Krapinske Toplice

Davorka Hohnjec    - UO Pregrada

Marko Jelenić       - UO Sveti Križ Začretje

Miro Čaržavec      - UO Zabok

Višnja Loparić      - UO Zlatar

Upravni odbor OKKZŽ:
- Provodi odluke i zaključke Skupštine
- Predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
-Odlučuje o prigovorima na pojedinačne akte donesene u OKKZŽ,
- Usklađuje međusobne interese cehova
- Osniva radna tijela OKKZŽ, odbore i komisije
- Imenuje i razrješava predstavnike
OKKZŽ u druge organizacije i tijela.

PREDSJEDNIK KOMORE

Predsjednik OKKZŽ:
- predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
- usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava
- brine se da rad tijela OKKZŽ bude u skladu sa Statutom i Zakonom
- surađuje sa KZŽ, jedinicama lokalne samouprave, područnim
obrtničkim komorama i drugim tijelima i institucijama u zemlji i inozemstvu,
- predsjednika OKKZŽ u odsutnosti zamjenjuju potpredsjednici.

 


 

Nenad Kučiš
predsjednik

Dragutin Ulama
potpredsjednik

Marko Jelenić
potpredsjednik

 

CEHOVI, ODBORI I KOMISIJE OKKZŽ


CEH FRIZERA OKKZŽ

Predsjednica: Višnja Loparić

Potpredsjednica:

Ostale članice: Ana Bajsić, Vesna Mitrečić, Veronika Lončar, Nikola Gajšak, Marija Vrban, Kristina Brezak, Dubravka Mišak Skočaj.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

CEH GRADITELJSTVA OKKZŽ

Predsjednik: Dražen Maček

Potpredsjednik: Igor Kerep

Ostali članovi: Milan Frljužec, Mario Ivanjko, Vlado Franc, Dubravko Gašpar,  Robert Sirovec, Miro Čaržavec, Marko Horvatek, Robert Sirovec, Igor Kerep, Zdenko Gojšić.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

CEH PRIJEVOZNIKA OKKZŽ

Predsjednik: Dario Filipaj

Potpredsjednik:

Ostali članovi: Zlatko Sente, Marko Iveković, Mario Bele, Zdravko Košec, Nenad Klasić, Mladen Sinković i Ivan Vidović.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

CEH PROIZVODNOG OBRTA OKKZŽ

Predsjednik: Bojan Podhraški

Potpredsjednik:

Ostali članovi: Jasmina Krepelnik, Igor Jambrešić, Mario Kiseljak, Renata Stepan, Nedeljko Kucelj, Robert Črnjević, Božica Blažičević i Siniša Klancir.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

CEH TEKSTILACA OKKZŽ

Predsjednica: Tatjana Vidović

Potpredsjednica: Jasna Bogović Pavlina

Ostali članovi: Jasna Bogović Pavlina, Igor Jambrešić Mirjana Hanžek, Jasmina Gorički Očić i Martina Kulfa.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

CEH TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA OKKZŽ

Predsjednik: Vlasta Hubicki

Potpredsjednik: Darko Varga

Ostali članovi: Darko Varga,  Hrvoj Vrančić, Drago Petek, Nikola Ulama i Bojan Podhraški.

Mandat: 2022. -  2026. g.

 

CEH TRGOVINE OKKZŽ

Predsjednik: Zlatko Horvat

Potpredsjednik: Zdenka Meštrović

Ostali članovi:Zdenka Meštrović, Dejan Slovenec ,Robert Horvat, Davorka Hohnjec, Marijo Micak,  Darko Mišak, Mario Mak i Smiljana Krajnik.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

CEH UGOSTITELJA OKKZŽ

Predsjednik: Ivan Đurkin Benkotić

Potpredsjednik: Marijan Jembrih

Ostali članovi: Zdravko Mlakar, Dora Greblički Kos, Damir Čuček, Damir Tumpa, Dragutin Bračun, Darko Grden i Matija Kralj.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

CEH USLUŽNOG OBRTA OKKZŽ

Predsjednik: Slavko Petrinec

Potpredsjednik: Milan Frljužec

Ostali članovi: Dragutin Jurčec, Milan Frljužec, Nikola Gajšak, Stanko Čičko, Nenad Veček, Darko Matkun, Franjo Sente, Mario Posavec i Martina Kotolenko.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI OKKZŽ

Predsjednik: Davorka Hohnjec

Potpredsjednik: Ivan Štahan

Ostali članovi:  Dragutin Jurčec, Ivan Petrišić ,Mladen Šerek, Božica Blažičević, Hrvoje Uroić, Rikard Majerić, Ivan Štahan, Mario Očić.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN OKKZŽ

Predsjednik: Gordana Lovrečki

Potpredsjednik:

Ostali članovi: Irena Petrinjak, Nenad Gretić, Daniel Ivanić, Irena Sinković,Silvija Sirovec i Hrvoje Horvat.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO OKKZŽ

Predsjednik: Davor Pleško

Potpredsjednik: Martina Jantol Županić

Ostali članovi: Stjepan Hrvoj, Siniša Klancir Dragutin Ulama, Željko Šalković, Miljenko Filipčić, Anita Grofelnik, Martina Jantol.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

ODBOR ZA INFORMIRANJE OKKZŽ

Predsjednik: Tomica Jurinjak

Potpredsjednik:

Ostali članovi: Zdenka Meštrović, Krešimir Ivan Rajačić, Ivica Mlinarić,  Tomislav Hostić, Stanko Čičko, Robert Deak i Darko Rogina.

Mandat: 2022. - 2026 g.

 

ODBOR ZA PRAĆENJE I RAZVOJ KOMORSKOG SUSTAVA I STATUT OKKZŽ

Predsjednik: Ivan Štahan

Ostali članovi: Goran Košutić, Valentina Presečki, Darko Matkun, Veljko Podboj, Davor Lisak i Dario Smodila.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

ODBOR ZA SAJMOVE OKKZŽ

Predsjednik: Davor Franc

Potpredsjednik:

Ostali članovi: Valentina Kučiš Šumiga, Mario Kiseljak, Božek Androić, Mirko Blažičević, Franjo Turk, Damir Mirt i Mario Kvež.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

ODBOR ZA STRUKOVNU IZOBRAZBU OKKZŽ

Predsjednik: Stanko Čičko

Potpredsjednica:

Ostali članovi: Kruno Krčelić,  Mirjana Kozina Zajec, Krunoslav Martinko, Stanko Čičko, Damir Meglić, Mario Očić, Vesna Gučin Županić i Damir Tumpa.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

ODBOR ZA UMIROVLJENE OBRTNIKE OKKZŽ

Predsjednik: Katica Micak

Ostali članovi: Marko Pogačić, Željko Šalković

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

KOMISIJA ZA DODIJELU PRIZNANJA OKKZ

Predsjednik: Renata Stepan

Potpredsjednik: Siniša Aleksić

Ostali članovi: Ivan Burić, Anica Sys, Darko Varga, Valentina Presečki, Igor Kerep, Siniša Aleksić, Renata Stepan, Damir Bekina, Karolina Šimag.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

KOMISIJA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Predsjednik: Božica Blažičević

Ostali članovi: Branimir Ricijaš, Damir Čuček, Ivan Pildek, Marijo Micak, Renato Fiorencis i Zlatko Varga.

Mandat: 2022. - 2026. g.

 

SEKCIJA PUTNIČKOG PRIJEVOZA OKKZŽ

Predsjednik: Miljenko Filipčić

Potpredsjednik:

Ostali članovi: Branko Šaronja, Nenad Klasić Zdravko Domitran.

Mandat: 2022. - 2026. g.

TAJNIK OKKZŽ

Tajnik OKKZŽ:
-
Odgovoran je za provedbu politike tijela OKKZŽ, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata
- Organizira rad tijela OKKZŽ - Rukovodi radom Komorskog ureda prema svojim ovlastima
- Obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste tijela OKKZŽ


Tajnik OKKZŽ: Renata Vranić, mag.oec.

KOMORSKI UREDRenata Vranić, mag.oec.
Ana Haramina                           Sandra Klasić
Odjel za obrazovanje Odjel za financije                       Odjel za Cehove

 

TERITORIJALNI USTROJ

Predstavnici OKKZŽ za Skupštinu Hrvatske obrtničke komore su: Mario Petek  - UO Krapina i Mirko Blažičević  - UOO Krapinske Toplice

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner