OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Ustroj

E-mail Ispis

USTROJ OBRTNIČKE KOMORE KRAPINSKO -ZAGORSKE ŽUPANIJE

 

Skupština OKKZŽ


Svečana sjednica Skupštine OKKZŽ

Skupština OKKZŽ je najviše tijelo upravljanja OKKZŽ, a sačinjavaju je predstavnici članova i članica OKKZŽ. Skupština OKKZŽ ima 23 člana.

Članovi Skupštine OKKZŽ mandatno razdoblje 2018. - 2022. godina:

Darko Varga

Zlatko Ban

Nenad Kučiš

Renata Stepan

Stanko Čičko

Sanja Lež

Zdravko Košec

Želimir Krištofić

Ivica Mlinarić

Tomica Jurinjak

Damir Čuček

Mario Kiseljak

Mario Petek

Dario Filipaj

Veljko Podboj

Lidija Božiček

Davorka Hohnjec

Franjo Sente

Tomislav Mihelić

Mario Očić

Davor Pleško

Višnja Loparić

Ivan Štahan

Skupština OKKZŽ:
- donosi Statut, te njegove izmjene i dopune
- donosi Financijski proračun, program rada, odluku o visini i osnovici komorskog doprinosa
- odobrava godišnji izvještaj o radu i završni račun
- usklađuje jedinstvenu politiku financiranja ukupnog komorskog sustava
- odlučuje o najznačajnijim pitanjima razvoja obrtništva
- imenuje i razrješava predsjednika, potpredsjednika, članove Upravnog i Nadzornog odbora
- bira i opoziva predstavnike u Skupštinu HOK-a

NADZORNI ODBOR OKKZŽ

Nadzorni odbor OKKZŽ ima predsjednicu  i 2 članice

Valerija Kiseljak ( predsjednica )

Silvija Sirovec

Martina Jurinjak

Nadzorni odbor OKKZŽ nadzire:
- Provedbu Statuta i drugih općih akata OKKZŽ, te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova
- Materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima OKKZŽ - Ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda prema Statutu i drugim općim aktima OKKZŽ.

UPRAVNI ODBOR OKKZŽ

Upravni odbor OKKZŽ ima 9 članova, a članovi Upravnog odbora jesu predsjednici udruženja obrtnika:


Mandatno razdoblje 2018. - 2022. godina:

Zlatko Ban          -  UO Bedekovčina

Nenad Kučiš         - UO Stubica

Dragutin Ulama     - MUO Klanjec

Vladimir Vidović    - UO Krapina

Mirko Blažičević    - UO Krapinske Toplice

Josip Grofelnik     - UO Pregrada

Marko Jelenić       - UO Sveti Križ Začretje

Miro Čaržavec      - UO Zabok

Višnja Loparić      - UO Zlatar

Upravni odbor OKKZŽ:
- Provodi odluke i zaključke Skupštine
- Predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenje o pitanjima o kojima raspravlja Skupština
-Odlučuje o prigovorima na pojedinačne akte donesene u OKKZŽ,
- Usklađuje međusobne interese cehova
- Osniva radna tijela OKKZŽ, odbore i komisije
- Imenuje i razrješava predstavnike
OKKZŽ u druge organizacije i tijela.

PREDSJEDNIK KOMORE

Predsjednik OKKZŽ:
- predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora
- usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava
- brine se da rad tijela OKKZŽ bude u skladu sa Statutom i Zakonom
- surađuje sa KZŽ, jedinicama lokalne samouprave, područnim
obrtničkim komorama i drugim tijelima i institucijama u zemlji i inozemstvu,
- predsjednika OKKZŽ u odsutnosti zamjenjuju potpredsjednici.

Darko Varga
predsjednik

Miro Čaržavec
potpredsjednik

Mario Petek
potpredsjednik

 

CEHOVI, ODBORI I KOMISIJE OKKZŽ


CEH FRIZERA OKKZŽ

Predsjednica: Višnja Loparić

Potpredsjednica:Renata Šćukanec-Hopinski

Ostale članice: Liljana Cvrtila,Vesna Mitrečić, Veronika Lončar, Jadranka Grozaj, Diana Tepeš, Sanja Lež, Dubravka Mišak Skočaj.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

CEH GRADITELJSTVA OKKZŽ

Predsjednik: Milan Frljužec

Potpredsjednik:Dario Filipaj

Ostali članovi: Juraj Krivec,  Vlado Franc, Dubravko Gašpar,  Robert Sirovec, Miro Čaržavec, Davor Lisak i Dražen Maček.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

CEH PRIJEVOZNIKA OKKZŽ

Predsjednik:Miljenko Filipčić

Potpredsjednik:Miljenko Celjak

Ostali članovi: Zlatko Sente, Marko Iveković, Mario Bele, Zdravko Košec, Tomislav Horvat, Mladen Sinković i Ivan Vidović.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

CEH PROIZVODNOG OBRTA OKKZŽ

Predsjednik: Bojan Podhraški

Potpredsjednik: Robert Črnjević

Ostali članovi: Krešimir Ivan Rajačić Anita Ana Bačani, Igor Jambrešić, Mario Kiseljak, Renata Sepan,  , Božica Blažičević i Siniša Klancir.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

CEH TEKSTILACA OKKZŽ

Predsjednica: Tatjana Vidović

Potpredsjednica:Martina Kulfa

Ostali članovi: Jasna Bogović Pavlina, Mirjana Hanžek, Jasmina Gorički Očić i Martina Kulfa.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

CEH TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA OKKZŽ

Predsjednik: Vlasta Hubicki

Potpredsjednik:Darko Varga

Ostali članovi: Darko Varga,  Hrvoj Vrančić, Drago Petek, Nikola Ulama i Bojan Podhraški.

Mandat: 2018. -  2022. g.

 

CEH TRGOVINE OKKZŽ

Predsjednik: Sanja Horvat

Potpredsjednik:Robert Horvat

Ostali članovi: Dejan Slovenec ,Robert Horvat, Davorka Hohnjec,Marijo Micak,  Darko Mišak, Mario Mak i Smiljana Krajnik.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

CEH UGOSTITELJA OKKZŽ

Predsjednik: Ivan Đurkin Benkotić

Potpredsjednik:Marijan Jembrih

Ostali članovi: Zdravko Mlakar, Dora Greblički Kos, Damir Čuček, Damir Tumpa, Dragutin Bračun, Darko Grden i Darko Dominko.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

CEH USLUŽNOG OBRTA OKKZŽ

Predsjednik: Slavko Petrinec

Potpredsjednik:

Ostali članovi: Dragutin Jurčec, Mario Petek, Stanko Čičko, Darko Matkun, Franjo Sente, Mario Posavec i Martina Kotolenko.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI OKKZŽ

Predsjednik: Mario Petek

Potpredsjednik:Ivan Štahan

Ostali članovi:  Dragutin Jurčec, Ivan Petrišić, Davorka Hohnjec, Vjekoslav Filipaj, Sanja Lež, Robert Sirovec i Darko Dominko.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN OKKZŽ

Predsjednik:Gordana Lovrečki

Potpredsjednik:Silvija Sirovec

Ostali članovi: Zlatko Ban,  Nenad Gretić,Đurđa Dremptić, Marija Helena Hrastinski,  Đurđa Drempetić i Hrvoje Horvat.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO OKKZŽ

Predsjednik:Siniša Klancir

Potpredsjednik:Robert Črnjević

Ostali članovi: Stjepan Hrvoj, Dragutin Ulama, Željko Šalković, Miljenko Filipčić, Anita Grofelnik, Dubravko Koščević.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

ODBOR ZA INFORMIRANJE OKKZŽ

Predsjednik: Tomica Jurinjak

Potpredsjednik:Krešimir Ivan Rajačić

Ostali članovi: Darko Videk, Ivica Mlinarić,  Tomislav Hostić, Stanko Čičko,  Tomislav Vrhovec i Darko Rogina.

Mandat: 2018. - 2022 g.

 

ODBOR ZA PRAĆENJE I RAZVOJ KOMORSKOG SUSTAVA I STATUT OKKZŽ

Predsjednik: Ivan Štahan

Ostali članovi: Damir Sporiš, Tomica Jurinjak, Darko Matkun, Veljko Podboj, Davor Lisak, Krešimir Ivan Rajačić i Tomislav Mihelić.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

ODBOR ZA SAJMOVE OKKZŽ

Predsjednik: Mirko Blažičević

Potpredsjednik:Kruno Krčelić

Ostali članovi: Kruno Krčelić,Valentina Kučiš, Mario Kiseljak, Božek Androić, Mirko Blažičević, Franjo Turk, Davor Franc i Mario Kvež.

Mandat: 2014. - 2018. g.

 

ODBOR ZA STRUKOVNU IZOBRAZBU OKKZŽ

Predsjednik:Mario očić

Potpredsjednica:

Ostali članovi: Danijel Kodrnja,  Mirjana Kozina Zajec, Krunoslav Martinko, Stanko Čičko, Ivan Đurkin Benkotić, Mario Očić, Vesna Gučin Županić i Damir Tumpa.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

ODBOR ZA UMIROVLJENE OBRTNIKE OKKZŽ

Predsjednik: Ivica Pogačić

Ostali članovi: Darko Bolfek i Katarina Brundula.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

KOMISIJA ZA DODIJELU PRIZNANJA OKKZ

Predsjednik: Darko Novosel

Potpredsjednik:

Ostali članovi: Anica Sys, Darko Varga, Tomislav Horvat, Igor Kerep,Siniša Aleksić, Renata Stepan, Tihomir Vrabec i Stjepan Tkalčević.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

KOMISIJA ZA MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Predsjednik: Božica Blažičević

Ostali članovi: Branimir Ricijaš, Damir Čuček, Ivan Pildek, Marijo Micak, Renato Fiorencis i Zlatko Varga.

Mandat: 2018. - 2022. g.

 

SEKCIJA PUTNIČKOG PRIJEVOZA OKKZŽ

Predsjednik: Miljenko Filipčić

Potpredsjednik: Željko Hanžek

Ostali članovi: Branko Šaronja, Stjepan Cvrtila, Zdravko Makar, Željko Hanžek i Zdravko Domitran.

Mandat: 2018. - 2022. g.

TAJNIK OKKZŽ

Tajnik OKKZŽ:
-
Odgovoran je za provedbu politike tijela OKKZŽ, izvršavanje njihovih odluka, zaključaka i drugih akata
- Organizira rad tijela OKKZŽ - Rukovodi radom Komorskog ureda prema svojim ovlastima
- Obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste tijela OKKZŽ


Tajnik OKKZŽ: Renata Vranić, mag.oec.

KOMORSKI UREDRenata Vranić, mag.oec.
Ana Haramina                           Sandra Klasić
Odjel za obrazovanje Odjel za financije                       Odjel za Cehove

 

TERITORIJALNI USTROJ

Predstavnici OKKZŽ za Skupštinu Hrvatske obrtničke komore su: Darko Varga  - UO Zlatar i Mirko Blažičević  - UOO Krapinske Toplice

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner