OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Novosti OKKZŽ VOĐENJE EVIDENCIJE O RADNICIMA-OBVEZE POSLODAVACA

VOĐENJE EVIDENCIJE O RADNICIMA-OBVEZE POSLODAVACA

E-mail Ispis PDF

Članak 2.

(1) Evidencija o radnicima iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati podatke o:

 1) radnicima ( DO SADA MATIČNA KNJIGA RADNIKA ) **** NOVI IZGLED – 25 podataka

2) radnom vremenu ( DO SADA  «ŠIHTERICA» )                    **** NOVI IZGLED – 18 podataka

                                                            Članak 4.    ***** NOVO

(1) Osim evidencije o radnicima iz članka 3. ovoga Pravilnika, ako koristi njihov rad,

      poslodavac je dužan voditi i posebne evidencije o:

1) radnicima koje mu je ustupila agencija,
2) osobama koje se kod poslodavca nalaze na stručnom osposobljavanju za rad,
3) redovitim studentima koji kod poslodavca rade posredstvom ovlaštenih studentskih centara,
4) redovitim učenicima koji kod njega rade posredstvom ovlaštenih srednjoškolskih ustanova,
5) redovitim učenicima ustanova za strukovno obrazovanje koji kod poslodavca pohađaju praktičnu nastavu i vježbe.

3. PODACI O RADNOM VREMENU***** puno radno vrijeme  40  sati tjedno

                                                             Članak 8.

(1) Evidencija o radnom vremenu radnika sadrži najmanje sljedeće podatke:

1) ime i prezime radnika,
2) početak rada,
3) završetak rada,
4) vrijeme i sati zastoja, prekida rada i slično do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili uslijed drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran,
5) ukupno dnevno radno vrijeme u satima te od toga sati:
– rada noću,
– prekovremenog rada,
6) sati rada u preraspodijeljenom radnom vremenu i razdoblje preraspodijeljenog radnog vremena,
7) sati rada nedjeljom, blagdanom ili neradnim danima utvrđenim posebnim propisom,
8) sati provedeni na službenom putu,
9) sati terenskog rada,
10) sati pripravnosti te sati rada po pozivu,
11) sati korištenja godišnjeg odmora,
12) sati privremene nesposobnosti za rad (bolovanje),
13) vrijeme rodiljnog, roditeljskog dopusta ili korištenja drugih prava sukladno posebnom propisu,
14) sati plaćenog dopusta,
15) sati neplaćenog dopusta,
16) sati nenazočnosti u tijeku dnevnog rasporeda radnog vremena, odobrene ili neodobrene od poslodavca,
17) sati provedeni u štrajku,
18) sati isključenja s rada (lockout). 

U privitku su dostupni prijedlozi koje je kreirao predsjednik OKKZŽ Dragutin Ranogajec.

Ažurirano Ponedjeljak, 06 Rujan 2010 06:58  

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner