OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

OBRT I VRSTE OBRTA

E-mail Ispis

OBRT I VRSTE OBRTA

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičke osobe s svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluge na tržištu.
Obrt može obavljati i trgovačko društvo ako to ne čini na industrijski način.
U obrtu je dopuštena svaka gospodarska djelatnost koja nije Zakonom zabranjena.
Obrt može biti i sezonski. U tom slučaju može se obavljati najduže 6 mjeseci u jednoj kalendarskoj godini, a dozvoljene djelatnosti utvrđuje Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost nadležog ministra ovisno o djelatnosti obrta.
S obzirom na vrste, obrti mogu biti slobodni, vezani i povlašteni.
Slobodni obrti su oni obrti koji nisu uvjetovani stručnom osposobljenošću ( ne traži se ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit), već je potrebno ispuniti samo opće uvjete za otvaranje obrta.
Vezani obrti su oni obrti za čije se obavljanje, osim općih uvjeta, traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit. Vezani obrt može obavljati fizička osoba- izumitelj na temelju ostvarenog patentnog prava za patentirani proizvod ili uslugu, te fizička osoba sa odgovarajućom srednjom stručnom spremom.
Povlašteni obrti su oni obrti koje obrtnik ili trgovačko društvo smije obavljati isključivo na temelju povlastice, koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o obrtu.
Stupanj i vrsta stručne spreme potrebne za obavljanje vezanih i povlaštenih obrta propisani su Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner