OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Obrtni vodič Otvaranje obrta UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA

UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA

E-mail Ispis

UVJETI ZA OBAVLJANJE OBRTA

Obrt može obavljati fizička osoba ako ispunjava slijedeće uvjete:
1) Opći uvjeti:
· Da udovoljava posebnim zdravstvenim uvjetima, ako je to propisanom zakonom
· Da joj pravomoćnom sudskom presudom, rješenjem o prekršaju ili odlukom Suda časti nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti dok ta mjera traje.
2) Posebni uvjeti:
· Da ima stručnu osposobljenost ili položen majstorski ispit ako otvara vezani ili povlašteni obrt.
Fizička osoba koja ispunjava sve uvjete osim uvjeta stručne osposobljenosti ili položenog majstorskog ispita može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja ispunjava tražene uvjete. Vezane obrte mogu obavljati i osobe s odgovarajućom višim i visokim obrazovanjem.
Prava što ih Zakon o obrtu priznaje osobama koje imaju majstorski ispit, priznaju se i osobama koje su na dan primjene Zakona o obrtu (1.7.1994.) imale odgovarajuću srednju stručnu spremu i 5 godina radnog iskustva u obavljanju djelatnosti za koju se traži majstorski ispit bez prava na isticanje majstorskog naslova.
Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje su položile pomoćnički ispit ili im je priznat pomoćnički ispit i imaju završeno propisano opće obrazovanje te najmanje dvije godine radnog iskustva u obrtu za koji žele polagati majstorski ispit.
Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje imaju odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje 2 godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završenu majstorsku školu. Također majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućom srednjom stručnom spremom ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje 3 godina radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
Ispitu o stručnoj osposobljenosti može pristupiti svaka osoba koja ima najmanje završeno osnovno obrazovanje.
Ako je za obavljanje obrta potreban prostor i oprema, oni moraju udovoljavati uvjetima određenim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke te drugim propisima koji se odnose na obavljanjem određene gospodarske djelatnosti. Obrt se može obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima za djelatnost koji su utvrđeni Pravilnikom o obrtima koji se mogu obavljati u stambenim prostorijama.
Trgovačko društvo koje obavlja obrt mora zaposliti na tim poslovima najmanje jednog djelatnika koji ispunjava uvjete za obavljanje obrta na temelju rješenja nadležnog županijskog ureda.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner