OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

OTVARANJE OBRTA

E-mail Ispis

OTVARANJE OBRTAVodič za poslovanje u obrtu

Za obavljanje slobodnih, vezanih i povlaštenih obrta obrtnik mora imati obrtnicu, a za obavljanje povlaštenih, obrtnik mora imati povlasticu. Za izdavanje povlastice podnosi se zahtjev nadležnom ministarstvu ovisno o vrsti obrta uz koji se mora podnijeti i podatke iz Obrtnog registra i to: djelatnost za koji se izdaje povlastica, ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj obrta, tvrtku i sjedište kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta za idavanje povlastice prema posebnim propisima. Nadležno ministarstvo izdaje povlasticu u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva za izdavanje povlastice.
Obrtnicu izdaje nadležni Ured za gospodarstvo u županiji na čijem području će biti sjedište obrta.
Cijena obrtnice iznosi 500,00 kn, a u slučaju zajedničkog obavljanja obrta cijena svake slijedeće obrtnice je 60,00 kn.
Upravne pristojbe za upis u obrtni registar iznose:
1. Za upis u Obrtni registar i izdavanje obrtnice 250,00 kn=01.09.2021. Ukinuto Uredbom o Tarifi upravnih pristojbi RH
2. za upis u registar povlastica i izdavanje povlastica 250,00 kn=Ukinuto navedenom Uredbom
3. Za upis promjena u Obrtnom registru 150,00 kn=Ukinuto                                                                                  4. Za upis promjena u registru povlastica 150,00 kn
5. Za izdavanje novih isprava umjesto oštećenih i nestalih 500,00 kn
6. Pored navedenih pristojbi po svakom se podnesku plaća još 20,00 kn.
Ured za gospodarstvo izdat će obrtnicu odnosno rješenje kojim se odbija izdavanje obrtnice najkasnije u roku od 15 dana od dana urednog podnesenog zahtjeva za izdavanje obrtnice. Upisom obrta u Obrtni registar obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku godine dana od dana izdavanja obrtnice.
Obrtnik je dužan najkasnije osam dana prije početka obavljanja obrta prijaviti obavljanje obrta nadležnom Uredu za gospodarstvo.
Rješenje o obavljanju obrta, Ured za gospodarstvo dostavlja nadležnom tijelu za poslove financija, nadležnim inspekcijama, Hrvatskoj obrtničkoj komori, nadležnom zavodu zdrastvenog i mirovinskog osiguranja i Državnom zavodu za statistiku.

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner