OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Obrtni vodič Otvaranje obrta PREGLED DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA OTVARANJE OBRTA

PREGLED DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA OTVARANJE OBRTA

E-mail Ispis

PREGLED DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA OTVARANJE OBRTA

Prijava ( obrazac RL-1; RL-2; RL-3 ) za registraciju obrta podnosi se županijskom uredu ili njegovim ispostavama ( kao što su ured za gospodarstvo, ured za turizam, ured za prosvjetu) nadležnim za područje na kojem će biti sjedište obrta.
Prijava sadrži:
· Ime i prezime, očevo ime
· Prebivalište i adresu stanovanja
· Djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti
· Tvrtka – ime pod kojim će obrt poslovati ( sadrži naziv obrta, oznaku obrta i sjedište, a može sadržavati i posebne oznake)
· Sjedište i adresu prostora u kojem će obavljati djelatnost
· Datum početka obavljanja djelatnosti ( najkasnije godinu dana od dana upisa u obrtni registar, odnosno od dana izdavanja obrtnice, što znači da datum upisa u obrtni registar nije istovjetan s datumom početka obavljanja djelatnosti)
· Naznaku obavlja li se obrt sezonski i u kojem razdoblju
· Podatke o sredstvima za rad kojima se namjerava obavljati djelatnost
Za status obrtnika fizička osoba prilaže dokaze o:
· Hrvatskom državljanstvu ( domovnica ili radna dozvola – izdaje je središnji zavod za zapošljavanje u Zagrebu)
· Zdravstvenoj sposobnosti ( izdaje medicina rada)
· Stručnoj spremi ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti ( ako osnivač nema uvjeta može zaposliti osobu koja ih ima)

Nadležni ured za gospodarstvo izdaje rješenje o otvaranju obrta.

Adrese Ureda za gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije:
1. Krapina
Magistratska 1, 49000 Krapina, Tel: 049 370-807 Fax: 049 329-008
2. Klanjec
Trg Mira 11, 49290 Klanjec, Tel: 049 550-362, Fax: 049 550-056
3. Pregrada
Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, Tel: 049 376-102, Faks: 049 376-105
4. Zabok
Kumrovečka 6, 49210 Zabok, Tel: 049 221-049, Faks: 049 226-032, 221309
5. Donja Stubica
Trg Matije Gupca 20, 49240 Donja Stubica, Tel: 049/286-126, Faks: 049 287-674
6. Zlatar
Park Hrvatske Mladeži 2, 49250 Zlatar, Tel: 049 466-122, Faks:049 467-261

Obrtnik mora imati svoj žig i otvoriti svoj žiro-račun.
Prilikom prijave mirovinskog osiguranja ( Zagreb, Trpimirova 4) obrtnik mora priložiti slijedeće:
· rješenje o otvaranju obrta
· žig
· žiro – račun
· radna knjiga
· osobna iskaznica
· tiskanica SOD, tiskanica M11, tiskanica M 1 P (ne popunjavati)
Prilikom prijave zdravstvenog osiguranja obrtnik mora popuniti:
· tiskanica 1, tiskanica 2, tiskanica 3,

 

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner