OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Bedekovčina
Bedekovčina
 

Objavljen je poziv iz NPOO-a: "Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito

E-mail Ispis

Objavljen je poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u okviru komponente Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. pod nazivom „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“. Putem poziva će se poticati ulaganja malih i srednjih te srednje kapitaliziranih privatnih poduzeća (mid-caps) iz energetski intenzivnih industrija. Putem poziva se očekuje stvaranje energetski i resursno učinkovitijeg gospodarstva kroz promicanje kružnog gospodarstva uvođenjem resursne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama i/ili dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija. Očekivani učinak ulaganja koja se financiraju ovom mjerom jest smanjenje štetnih emisija za najmanje 20%, i/ili povećanje korištenja sekundarnih sirovina (reciklata i uporabljivih materijala) u ukupnom volumenu materijala u proizvodnji od najmanje 20%.

Očekuje se financiranje najmanje 250 projekata malih i srednjih poduzeća te najmanje 40 projekata srednje kapitaliziranih poduzeća ukupnim raspoloživim iznosom bespovratnih sredstava od 1,9 milijardi kuna od kojih je 40% namijenjeno malim i srednjim poduzećima, a 60% srednje kapitaliziranim poduzećima. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iz grupe malih i srednjih poduzeća iznosi 750.000 kuna, a najviši 7,5 milijuna kuna. Za srednje kapitalizirana poduzeća najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 2 milijuna kuna, a najviši 35 milijuna kuna.

Projektni prijedlozi moći će se podnositi od 1. kolovoza do 1. prosinca 2022. Poziv će se provoditi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva.

Detaljnije informacije o pozivu dostupne su na poveznici.

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE – TUČE ZA PODRUČJE OPĆINE BEDEKOVČINA

E-mail Ispis

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE – TUČE ZA PODRUČJE OPĆINE BEDEKOVČINA

Župan Krapinsko-zagorske županije donio je dana 21. lipnja 2022. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode – tuča za područje Općine Bedekovčina. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), pozivaju se oštećenici na čijoj je imovini s područja Općine Bedekovčina nastala šteta od prirodne nepogode – tuče da podnesu prijavu Općini Bedekovčina.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-pošte:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript te osobno u pisarnicu Općine Bedekovčina ili poštom na adresu: Općina Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, uz napomenu: „Prijava štete – tuča“.

Prijave se zaprimaju do srijede, 29. lipnja 2022. godine do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.

 

Dokumenti:

 

Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom

E-mail Ispis

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja objavilo je revidiranu verziju Smjernica za prilagodbu gospodstava u procesu zamjene hrvatske kune eurom (lipanj 2022.), dostupno ovdje.


Koordinacijski odbor za prilagodbu gospodarstva i zaštitu potrošača izradio je dokument Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom s ciljem pravovremenog informiranja gospodarstvenika o pripremama koje je potrebno provesti u postupku uvođenja eura.

Nakon donošenja Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj koji je objavljen u Narodnim novinama broj 57/22 revidirane su Smjernice za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene hrvatske kune eurom iz siječnja 2022. godine te su u potpunosti usklađene s donesenim Zakonom. Dokument ne predstavlja službeno tumačenje pravnih odredbi.

 

 

Novi Zakon o zaštiti potrošaća

E-mail Ispis

Dana 28. svibnja 2022. stupa na snagu novi Zakon o zaštiti potrošača.

Poveznica: Zakon o zaštiti potrošača (NN 19/22)

Neke od izmjena na koje se Zakon odnosi su:

 • pisani prigovor i reklamacije potrošača
 • isticanje cijena za posebne oblike prodaje
 • nepoštena poslovna praksa - prodaja proizvoda dvojne kvalitete
 • zavaravajuća propuštanja i crna lista
 • prodaja izvan poslovnih prostorija
 • definiranje popisa javnih usluga
 • troškovi vještačenja i dr.

Pozivamo članove da svoje poslovanje usklade s odredbama novog zakona.

Ističemo neke od važnijih novosti prema novom Zakonu:

 • Pisani prigovor i odgovor na prigovor

Novim Zakonom propisana je uz obvezu omogućavanja podnošenja pisanog prigovora osobno u poslovnim prostorijama trgovca, putem pošte i e-pošte, i mogućnost podnošenja pisanog prigovora putem drugih sredstava mrežne komunikacije koja omogućuju pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju. Izbačen je telefaks kao mogućnost podnošenja prigovora.

Trgovac je dužan bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi zaprimanje prigovora potrošača te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora sukladno obavijesti o načinu podnošenja pisanog prigovora u poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici ako je uspostavljena, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

 • Posebni oblici prodaje

Važna izmjena Zakona odnosi se na isticanje cijena robe – trgovac je u svakoj najavi sniženja i tijekom njega dužan istaknuti sniženu cijenu, ali i najnižu cijenu koju je primjenjivao za taj proizvod u zadnjih 30 dana. Kada se radi o usluzi, ovakvo pravilo vrijedi samo za prodaju unutar poslovnih prostorija, ali ne za oglašavanje i za prodaju izvan poslovnih prostorija ili putem interneta. Uvedene su nove obveze transparentnosti za internetska tržišta, posebno u odnosu na potrošača i koja su prava i obveze tih strana.

 • Javne usluge potrošačima

Novi Zakon obuhvaća i usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, kako bi se povećala djelotvornost sustava rješavanja prigovora u tom području.

 • Nepoštena poslovna praksa

Proširuje se lista okolnosti koje uvijek predstavljaju nepoštenu poslovnu praksu, npr. preprodaja ulaznica za događanja ako ih je trgovac nabavio upotrebom automatiziranih sredstava za zaobilaženje broja ulaznica ili drugih pravila.

 • Ugovorni potrošački odnosi

Vezano za područje primjene ugovornih potrošačkih odnosa, uključujući i javne usluge (voda, plin i dr.), novim Zakonom obuhvaćene su sve vrste ugovora bez obzira na status trgovca.

 • Troškovi vještačenja

Pri vještačenjima koja se provode radi utvrđivanja materijalnih nedostataka na robi koji su se pojavili u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na potrošača, za razliku od do sad propisanog da trgovac snosi trošak vještačenja, novim Zakonom trgovac samo predujmljuje ovaj trošak.

Rok tijekom kojeg trgovac predujmljuje trošak vještačenja produljuje se sa šest mjeseci na godinu dana.

 • Raskid ugovora bez omogućivanja naknadnog roka

Potrošač može ugovor raskinuti ako iz okolnosti slučaja proizlazi da trgovac neće moći ispuniti ugovorne obveze ni u naknadno danom roku.

 • Sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu

Trgovac je obvezan prije sklapanja ovakvih ugovora potrošača obavijestiti o svemu što mu je potrebno da bi dobio informiranu obavijest o kupnji.

Propisane su obveze trgovca pri prodaji ili promociji proizvoda, kao i nezatražene posjete potrošačevom domu. Trgovac je dužan jasno i razumljivo informirati potrošača o svrsi te o svim uvjetima sudjelovanja na ovakvim događanjima.

Potrošači od pružatelja internetskih tržišta moraju dobiti informaciju o tome je li osoba koja na tom tržištu nudi robu, digitalni sadržaj ili uslugu trgovac ili nije trgovac. U slučaju kada ta osoba nije trgovac, pružatelj internetskog tržišta treba obavijestiti potrošača da se prava potrošača uređena propisima usklađenim s pravnom stečevinom Europske unije ne primjenjuju na tako sklopljeni ugovor.

 • Inspekcijski nadzor

Novost u Zakonu je i mogućnost inspektora da izda privremenu mjeru uklanjanja sadržaja ili ograničenja pristupa internetskoj stranici.

 • Reklamacije potrošača-korisnika javnih usluga

Propisano je da nakon primitka odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca na pisani prigovor, ako trgovac potrošaču nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, osobno u poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte. Trgovac je dužan bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte ili elektroničke pošte potvrditi zaprimanje reklamacije potrošača.

 

 

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 46

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner