OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Stubica
Stubica

Natječaj FZOEU za sufinanciranje edukacije vozača o ekološkoj vožnji

E-mail Ispis

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 18. prosinca 2013. godine objavio je u Narodnim novinama broj 153 Natječaj za trgovačka društva i obrte za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja edukacije vozača o elementima eko vožnje. 

Natječaj će biti otvoren do 17. veljače 2014. godine.

Predmet ovog Natječaja je sufinanciranje edukacije o elementima eko vožnje (treninga eko vožnje) vozača svih kategorija vozila. Ponudu za ovaj Natječaj mogu dostaviti trgovačka društva i obrti koji žele educirati zaposlene vozače o navedenom stilu vožnje.

Pravo na sredstva Fonda mogu ostvariti trgovačka društva i obrti ako:

 • dostave dokumentaciju za korištenje sredstava Fonda sukladno objavljenom natječaju
 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske 
 • ulažu vlastita sredstva u projekte za koje se dodjeljuju sredstva Fonda 
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u financiranju projekata za koje se odobravaju sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju i općim aktima Fonda 
 • sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u projekt 
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obaveze na temelju prijašnjih dodjela financijskih sredstava od strane Fonda 
 • udovoljavaju i druge uvjete utvrđene Natječajem.

Sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju dodjeljuju se putem subvencija (bespovratnih sredstava). Fond će subvencionirati opravdane troškove ulaganja bez PDV-a u visini do 40%, ali ne više od 100.000,00 kuna po ponudi. Sredstva Fonda dodjeljivat će se trgovačkim društvima i obrtima sukladno Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima koja se smatraju potporama male vrijednosti.

U prilogu se nalaze detaljnije informacije o Natječaju. 

 

NATJEČAJ MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA

E-mail Ispis

Skrećemo pažnju članovima da je Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo Javni poziv za natječaj „Povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva“.

Kako navode u ministarstvu potpore navedenog Javnog poziva pružit će se za dvije vrste projekata koji predstavljaju različite sektore hrvatskog gospodarstva, te su shodno tome podijeljene u dva dijela kako bi se jednaka podrška pružila subjektima oba sektora i to:  1. Konkurentnost malih i srednjih poduzeća (MSP) te 2. Konkurentnost turizma.

Prvi dio javnog poziva koji se odnosi na konkurentnost MSP ima za cilj povećanje ekonomske aktivnosti primjenom sveobuhvatnog pristupa strateškim potrebama MSP-a kroz projekte čiji je cilj poboljšati tehnološku strukturu poduzeća, olakšati pristup financiranju za proizvodna ulaganja, te ojačati održivost i konkurentnost poduzeća.

Drugi dio koji se odnosi na konkurentnost u turizmu ima za cilj doprinijeti održivom razvoju turizma povećanjem konkurentnosti turističkog sektora. Financijska podrška će biti pružena malim i srednjim poduzećima koji ulažu u izgradnju, preuređenje i poboljšanje kvalitete smještaja malih i srednjih hotela kao i u razvoj dodatne turističke ponude te jačanje komercijalne vrijednosti prirodnih i kulturnih resursa, a u skladu s održivošću i ekološkim standardima određenima nacionalnim strategijama. 

Ministarstvo također najavljuje informativne radionice na kojima će potencijalni podnositelji dobiti informacije o samom natječaju i natječajnoj proceduri. Najavljene radionice će se održati 13.01.2014. u Zagrebu, 16.01.2014. u Osijeku, 21.01.2014. u Rijeci te 23.01.2014. u Splitu.
Sve upite vezano za objavljeni poziv možete slati na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili na broj fax-a: 385 1 610 64 98,  a sve informacije kao i Javni poziv, prijavnice te ostale informacije potražite na adresi http://www.minpo.hr/default.aspx?id=515

 

 

PODSJETNIK NA IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-a

E-mail Ispis

Obrtnici koji u 2013.g. nisu ostvarili više od 230.000,00 kuna prometa mogu od 01. siječnja 2014.g. izaći iz sustava PDV-a ukoliko su u sustav ušli po sili zakona. Oni koji su u sustav ušli dobrovoljno u njemu moraju ostati 5 godina.

Kriterij podjele na mjesečne i tromjesečne obveznike je 800.000,00 kuna uz napomenu da tromjesečni obveznici ne mogu biti obveznici koji obavljaju transakcije unutar Europske unije.

Zahtjev za brisanje iz registra obveznika PDV-a predaje se nadležnoj ispostavi Porezne uprave do 15. siječnja 2014.g.
Kod izlaska iz sustava PDV-a porezni obveznik treba provesti ispravak pretporeza za dugotrajnu imovinu za koju je korišten pretporez i izraditi konačni obračun PDV-a za 2013.g.
U konačni obračun PDV-a obrtnici „dobitaši“ i „dohodaši“ trebaju uključiti sve izlazne i sve ulazne račune neovisno o tome hoće li ikada biti plaćeni ili naplaćeni.

Za ulazak u sustav PDV-a također se prvenstveno gleda prag isporuka od 230.000,00 kuna, što ne znači da obveznik i s isporukama manjim od 230.000,00 kuna ne može biti u sustavu PDV-a. O tome se do kraja godine donosi odluka, a do 15. siječnja naredne godine predaje obrazac P-PDV 1 nadležnoj ispostavi Porezne uprave i obvezuje obveznika na ostanak u sustavu PDV-a narednih 5 godina.

 

PAUŠALNO OPOREZIVANJE DOHOTKA

E-mail Ispis

Obrtnici  koji nisu u sustavu PDV-a mogu izabrati utvrđivanje poreza na dohodak i prireza u paušalnom obliku.

Propisani uvjeti za paušalno oporezivanje su:

 • Fizička osoba nije u sustavu PDV-a
 • Primitci u protekloj godini nisu veći od 149.500,00 kuna
 • Nema izdvojenih poslovnih jedinica niti proizvodnih pogona
 • Ne obavlja djelatnost trgovine i ugostiteljstva

Ako prema rješenju Ureda za gospodarstvo, obrtnici tek počinju s radom i žele utvrđivati dohodak i plaćati godišnji porez u paušalnoj svoti moraju Poreznoj ispostavi u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti dostaviti prijavu u registar poreznih obveznika na obrascima RPO i RPO/A.

Ako obrtnici  već obavljaju djelatnost i dohodak utvrđuju na osnovi poslovnih knjiga, a žele prijeći na paušalno oporezivanje obvezni su najkasnije do 15. siječnja 2014.g. podnijeti prijavu u registar poreznih obveznika Poreznoj upravi na obrascima RPO i RPO/A.
Zbog promjene načina oporezivanja s poslovnih knjiga na utvrđivanje paušalnog dohotka uz navedene obrasce potrebno je dostaviti i :

 • Pregled primitaka i izdataka
 • Pregled ukupne svote tražbina na temelju izdanih računa iz evidencije o tražbinama i obvezama iz obrasca TO za prethodnu kalendarsku godinu

Važno je napomenuti da kod prijelaza s redovnog na paušalno oporezivanje, obrtnik  treba saldirati porezne obveze na način propisan za prestanak djelatnosti Pravilnikom o porezu na dohodak. Ako obrtnik prelazi na paušalno oporezivanje, a pri tom izlazi i iz sustava PDV-a, isti se obračunava na način propisan za izlazak iz sustava PDV-a.

Kod paušalnog oporezivanja vodi se samo knjiga prometa tj. obrazac KPR u koji se na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka sljedećeg radnog dana upisuju, osim primitaka u gotovini, i primitci naplaćeni na bezgotovinski način.

Neovisno o tome što obrtnik porez na dohodak plaća u paušalnoj svoti, obavezan je za svaku isporuku dobara ili usluga izdati kupcu račun propisanog sadržaja. Prema zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom navedeni obrtnici spadaju u male obveznike fiskalizacije te ne moraju izdavati račune preko fiskalne blagajne već im je omogućeno izdavanje računa iz uvezane knjige računa koja se prije upotrebe mora ovjeriti u Poreznoj upravi.

Podnošenje izvješća o paušalnom dohotku za 2013.g. podnosi se Poreznoj upravi na temelju iskazanih podataka o prometu iz obrasca KPR najkasnije do 15. siječnja 2014.g. i to na obrascu PO-SD.

 

OBAVIJEST OBRTNICIMA KOJI PRIMAJU NAUČNIKE

E-mail Ispis

Obavjijest svim obrtnicima i pravnim osobama koji primaju djecu na praktični dio naukovanja da učenike ne primaju na naukovanje, dok ne donesu evidentiran ugovor o naukovanju. U protivnom čekaju ih novčane kazne.

S obzirom da čl. 61 novog Zakona o obrtu (NN 143/13) propisuje da evidenciju ugovora o naukovanju vodi ministarstvo nadležno za obrt, od Ministarstva poduzetništva i obrta očekuje se donošenje naputka o načinu provedbe evidencije ugovora. 

Također, u skladu s člankom 93. Zakona o obrtu propisana je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna, ako obrtnik s učenicima koje je primio na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja ne sklopi ugovor o naukovanju.

 


Stranica 57 od 65

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner