OKKZZ.HR

 • Povećaj slova
 • Resetiraj
 • Smanji slova
Naslovna Zlatar
Zlatar

Održana prezentacija mjera aktivne politike zapošljavanja

E-mail Ispis

Danas, 7. 3. 2023., Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Krapina održao je u prostorijama Udruženja obrtnika Zlatar, promociju uvjeta i načina korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja za  2023. godinu

Na prezentaciji moglo se saznati kako ostvariti potpore za zapošljavanje,  pripravništvo,  zelena i digitalna radnja mjesta, te za samozapošljavanje.

Predstavljene su i mjere stalni sezonac, mjere obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja na radnom mjestu, te stjecanje kompetencije za rad putem vaučera.

Nakon predstavljanja mjera, predstavnice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, područni ured Krapina odgovarale su na konkretna pitanja, te su posebno naglasile da prije prijave na odabranu mjeru, svakako detaljno prouče provedbenu dokumentaciju. Ujedno, napomenule  su da se zahtjevi isključivo šalju on-line.

 

Zakon o zaštiti na radu - Prva pomoć

E-mail Ispis

Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,  94/18) i propisima donesenima na temelju toga Zakona propisane su obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu.

Poslodavac je obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu vodeći računa o prevenciji rizika, obavještavanju radnika, osposobljavanju radnika, organizaciji rada i sredstvima rada.

Odredbe iz ovoga Zakona ne odnose se na obrtnika koji obrt obavlja sam,  kao niti na poslodavca kojeg zastupa jedna fizička osoba,  koja je ujedno i jedini radnik kod poslodavca, osim kada za njih obavljaju određene aktivnosti osobe na radu

Prema Zakonu o zaštiti na radu, članak 56. propisuje da je svaki poslodavac dužan osigurati odgovarajuće uvjete za pružanje prve pomoći unesrećenim radnicima do dolaska hitne medicinske pomoći ili prebacivanja u bolnicu ili ambulantu. To uključuje osiguranje osnovnog sanitetskog materijala (ormarić prve pomoći),  te osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći.

Ako poslodavac zapošljava najmanje dva radnika po lokaciji i smjeni, na prvih 50 radnika, jedan radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći,  te na svakih sljedećih 50 radnika po još jedan radnik.

Poslodavac je radnicima osposobljenim za pružanje prve pomoći dužan uručiti pisanu odluku o imenovanju za pružane prve pomoći,  te obavijestiti sve ostale radnike o radnicima koji su osposobljeni i imenovani za pružanje prve pomoći.

Navedeno osposobljavanje se može obavljati kod ovlaštenog specijalista medicine rada ili kod Hrvatskog crvenog križa.

Gradsko društvo crvenog križa Zlatar organizira osposobljavanje zaposlenika za pružanje Prve pomoći. Tečaj traje 20 sati, a nastavu izvodi licencirani liječnik. Nakon tečaja organizira se provjera znanja, te se izdaje uvjerenje o završenom tečaju Prve pomoči.

U prilogu Vam dostavljamo dopis  Gradskog društva crvenog križa Zlatar  sa svim detaljnim informacijama.

 • Ormarić prve pomoći

Također, poslodavac mora osigurati na svakoj lokaciji ormarić prve pomoći sa odgovarajućim sanitetskim materijalom.

Sadržaj ormarića propisan je Pravilnikom o postupcima pružanja prve pomoći, sredstvima, vrsti i količini sanitetskog materijala koja mora biti osigurana na mjestu rada te načinu i rokovima osposobljavanja radnika za pružanje prve pomoći.

Sukladno Pravilniku,  za mjesta rada gdje radi do 5 radnika potrebno je osigurati najmanje:

R.br.

naziv materijala

kom.

1.

Prvi  zavoj  br. 1 : 8 cm x 5 m

2

2.

Prvi  zavoj  br. 3 : 12 cm x 5 m

1

3.

Kaliko  zavoj   8 (ili 10) cm x 5 m

2

4.

Kaliko  zavoj   5 cm x 5 m

2

5.

Komprese sterilne gaze 5x8 cm (pojedinačno pakirane)  paket (10 kom)

1

6.

Komprese sterilne gaze 10 x 10 cm (pojedinačno pakirane)

2

7.

Komprese sterilne gaze 0,5 m (pojedinačno pakirane)

2

8.

Flaster - vrpca 2,5 cm x 5 m

1

9.

Flaster- strip (sa gazom) – komplet – 10 kom - pakiranje

1

10.

Trokutni rubac

2

11.

Igle sigurnice

2

12.

Škare sa zaobljenim vrhom

1

13.

Rukavice (gumene, kirurške, sterilne, za jednokratnu uporabu) - par

1

14.

Polietilenska vrećica  (najmanje 30 cm x 60 cm)

1

15.

Zaštitna folija za umjetno disanje (sa filterom ili nepovratnim ventilom)

2

16.

Vata sanitetska  - paket od 50 gr.

1

17.

Hibisept (5%) 100 ml ili odgovarajuće dezinfekciono sredstvo

1

18.

Priručnik prve pomoći na radnom mjestu (preporučen od HZMR)

1

19.

Specifikacija sadržaja ormarića (kutije) prve pomoći

1

Sukladno Pravilniku, za poslodavce koji zapošljavaju do 20 radnika ormarić prve pomoći mora sadržavati:

.br.

naziv materijala

kom.

1.

Prvi  zavoj  br. 1 : 8 cm x 5 m

2

2.

Prvi  zavoj  br. 3 : 12 cm x 5 m

2

3.

Kaliko  zavoj   8 (ili 10) cm x 5 m

3

4.

Kaliko  zavoj   5 cm x 5 m

4

5.

Aluplast ili Alufolija (za opekline) *** manji - sterilni

2

6.

Aluplast ili Alufolija (za opekline)*** veći 50 x 80 - sterilni

1

7.

Komprese sterilne gaze 5x8 cm (pojedinačno pakirane)  paket (10 kom)

1

8.

Komprese sterilne gaze 10 x 10 cm (pojedinačno pakirane)

4

9.

Komprese sterilne gaze 0,5 m (pojedinačno pakirane)

2

10.

Komprese sterilne gaze 1 m (pojedinačno pakirane)

1

11.

Flaster - vrpca 2,5 cm x 5 m

1

12.

Flaster- strip (sa gazom) – komplet – 10 kom - pakiranje

1

13.

Trokutni rubac

4

14.

Igle sigurnice

10

15.

Škare sa zaobljenim vrhom

1

16.

Rukavice (gumene, kirurške, sterilne, za jednokratnu uporabu) - par

2

17.

Polietilenska vrećica  (najmanje 30 cm x 60 cm)

2

18.

Metalizirana folija (najmanje 100 cm x 200 cm)

1

19.

Zaštitna folija za umjetno disanje (sa filterom ili nepovratnim ventilom) – paket (10 kom)

1

20.

Maska za umjetno disanje sa nepovratnim ventilom (sukladna ISO-standardu)

1

21.

Vata sanitetska  - paket od 50 gr.

2

22.

Mrežica Surgifix br. 4   - pakiranje od 2 m.

1

23.

Mrežica Surgifix br. 7   - pakiranje od 2 m.

1

24.

Hibisept (5%) 200 ml ili odgovarajuće dezinfekciono sredstvo

1

25.

Fiziološka otopina  (0,9%) 500 ml

1

26.

Priručnik prve pomoći na radnom mjestu (preporučen od HZMR)

1

27.

Specifikacija sadržaja ormarića (kutije) prve pomoći

1

Uz ormarić prve pomoći trebaju biti:

28.

Kramerove udlage duljine 100 cm – obložene, ili odgovarajuće pneumatske udlage za natkoljenicu i nadlakticu

2

29.

Kramerove udlage duljine 50 cm – obložene, ili odgovarajuće pneumatske udlage za potkoljenicu i podlakticu

a2

Ako na tom mjestu rada radi više od 20, a manje od 50 radnika, potrebno je osigurati još jedan takav ormarić prve pomoći.

Attachments:
Download this file (Prva pomoć.pdf)Prva pomoć.pdf[ ]230 Kb
 

Pisani prigovor i odgovor na prigovor, podsjetnik

E-mail Ispis

Zakonom o zaštiti potrošača (NN 19/2022) između ostalog,  propisana je obveza omogućavanja podnošenja pisanog prigovora osobno u poslovnim prostorijama trgovca, putem pošte i e-pošte i mogućnost podnošenja pisanog prigovora putem drugih sredstava mrežne komunikacije koja omogućuju pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju.

Pisani prigovor potrošača je prigovor kojim potrošač iznosi svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljenu robu, pruženu uslugu ili poslovanje trgovca s potrošačem, koji potrošač upućuje trgovcu na trajnom mediju ili sredstvom mrežne komunikacije koje omogućuje pohranu vremena i sadržaja komunikacije, na trajnom mediju, ako je trgovac omogućio takav oblik komunikacije.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača trgovac je dužan:

 • omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte i elektroničke pošte, a može omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora i putem drugih sredstava mrežne komunikacije koja omogućuju pohranu vremena i sadržaja komunikacije na trajnom mediju.

 • potvrditi primitak prigovora bez odgađanja u pisanom obliku putem pošte, elektroničke pošte ili putem drugih sredstava mrežne komunikacije, ako je trgovac iskoristio takvu mogućnost podnošenja pisanog prigovora.

 • jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i na mrežnoj stranici ako je uspostavljena.

 • u pisanom obliku odgovoriti na prigovore putem pošte, elektroničke pošte ili putem drugih sredstava mrežne komunikacije ako je trgovac iskoristio takvu mogućnost podnošenja pisanog prigovora, u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora, sukladno obavijesti trgovca o načinu podnošenja pisanog prigovora, jasno se izjašnjavajući prihvaća li osnovanost prigovora potrošača.

 • voditi i čuvati evidenciju pisanih prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Trajni medij je svako sredstvo koje omogućava trgovcu da pohrani informacije koje su njemu namijenjene tako da budu dostupne za kasniju uporabu toliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu informacije i koje omogućava nepromijenjenu reprodukciju podataka, kao što je papir, elektronička pošta, CD, DVD, memorijska kartica, memorijski štapić i čvrsti disk računala.

 

Mjere potpora zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

E-mail Ispis

Hrvatski zavod za zapošljavanje na svojim stranicama objavio je paket  Mjera potpora zapošljavanja za 2023. godinu

Pregled svih Mjera aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini:

 1. Potpora za zapošljavanje
  a) Potpora za zapošljavanje
  – sufinanciranje troškova plaće poslodavcima za zapošljavanje novih radnika
  Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
  https://mjere.hr/mjere/potpora-za-zaposljavanje-2023/
  a)Potpora za zapošljavanje - zeleno/digitalno
  - – sufinanciranje troškova plaće poslodavcima za zapošljavanje novih radnika
  zeleno - gospodarski subjekti čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja

  digitalno - digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine

  Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
  https://mjere.hr/mjere/potpora-za-zaposljavanje-zeleno-digitalno-2023/
  Zahtjevi se zaprimaju do 30. 11. 2023.


  2. Potpora za pripravništvo

  a)
  Potpora za pripravništvo - Potpora za pripravništvo može se dodijeliti poslodavcima, koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, kao potpora male vrijednosti za zapošljavanje koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje.
  Cilj mjere je osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihovog bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom.

  Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjere.hr/mjere/potpore-za-pripravnistvo-2023/

  b) Potpora za pripravništvo – zeleno/digitalno -
  Potpora se može  dodijeliti poslodavcima, koji kao fizičke ili pravne osobe, te osobe koje su osnovane temeljem posebnih propisa, samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost, kao potpora male vrijednosti za zapošljavanje koja nema obilježja državne potpore za zapošljavanje.
  Cilj mjere je osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihovog bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom.

  Zeleno - gospodarski subjekti čija se djelatnost može smatrati okolišno održivom u skladu s Uredbom (EU) 2020/852 o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja

  Digitalno - digitalna radna mjesta su radna mjesta i poslovi za čije obavljanje osoba mora posjedovati visoko specijalizirane, napredne IKT vještine

  Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjere.hr/mjere/potpore-za-pripravnistvo-zeleno-digitalno-2023/
  Zahtjevi se zaprimaju do 30. 11. 2023.
3. Potpore za usavršavanje - Predmet ove mjere je dodjela potpore za usavršavanje zaposlenih osoba kod poslodavaca, uključujući samozaposlene osobe i novoosnovane poduzetnike (do tri godine poslovanja) kroz programe neformalnog učenja2 sukladno Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (NN 22/13, 41/16, 64/18, 47/20, 20/21). Potpore su namijenjene isključivo zaposlenim osobama koje su kod poslodavca zaposlene na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu ili nepunom radnom vremenu duže od 20 sati tjedno te su prijavljene u evidenciju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjere.hr/mjere/potpore-za-usavrsavanje-2023/

Zahtjevi se zaprimaju do 30. 11. 2023.

4. Potpore za samozapošljavanje
a)
Potpore za samozapošljavanje – dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.
Financijska podrška nezaposlenim osobama prijavljene u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a odluče pokrenuti vlastiti posao.

Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjere.hr/mjere/potpora-za-samozaposljavanje-2023/

b) Potpore za samozapošljavanje – zeleno/digitalno –
dodjeljuje se podnositeljima zahtjeva koji udovoljava kriterijima zelenog ili digitalnog radnog mjesta, a sukladno definiciji zelenih i digitalnih radnih mjesta definiranih Pojmovnikom objavljenim na https://mjere.hr/korisnicki-centar/pojmovnik/, iznos potpore određuje se prema budućoj registriranoj djelatnosti poslovnog subjekta, a u skladu NKD-om.
Zahtjevi za dodjelu potpore zaprimaju se najkasnije do 30.09.2023.godine, odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjere.hr/mjere/potpora-za-samozaposljavanje-zeleno-digitalno-2023/
4.2. Biram Hrvatsku – Mobilnost radnje snage - Cilj ove mjere jest osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Argentine, Australije, Brazila, SAD-a, Čilea, Kanade i Novog Zelanda (dalje u tekstu: EGP i ostale navedene države).
Zahtjevi se zaprimaju do 31. 12. 2023.

Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjere.hr/mjere/biram-hrvatsku-mobilnost-radne-snage-2023/
5. Obrazovanje i osposobljavanje
5.1. Obrazovanje nezaposlenih osoba i ostalih tražitelja zaposlenja

Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

https://mjere.hr/mjere/obrazovanje-nezaposlenih-osoba-i-ostalih-trazitelja-zaposlenja-2023/

Zahtjevi se zaprimaju do 30. 11. 2023.

5.2. Osposobljavanje na radnom mjestuZahtjev mogu podnijeti poslodavci i druge organizacije koje mogu provesti osposobljavanje radi stjecanja kompetencija, koji imaju potrebe za zapošljavanjem radnika ili suradnju s drugim poslodavcima koji iskazuju potrebe za radnicima traženih kompetencija ili pružaju mogućnosti za samozapošljavanje radnika (kao što su razvojne agencije, poduzetnički inkubatori ili nevladine udruge).Zahtjevi se zaprimaju do 30. 11. 2023.
Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjere.hr/mjere/osposobljavanje-na-radnom-mjestu-2023/

5.3. Osposobljavanje na radnom mjestu i u ustanovama za obrazovanje odraslihZahtjev mogu podnijeti poslodavci i druge organizacije koje mogu provesti osposobljavanje radi stjecanja kompetencija, koje imaju potrebe za zapošljavanjem radnika ili suradnju s drugim poslodavcima koji iskazuju potrebe za radnicima traženih kompetencija ili pružaju mogućnosti za samozapošljavanje radnika (kao što su razvojne agencije, poduzetnički inkubatori ili nevladine udruge).Zahtjevi se zaprimaju do 30. 11. 2023.
Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
https://mjere.hr/mjere/osposobljavanje-na-radnom-mjestu-i-u-ustanovama-za-obrazovanje-odraslih-2023/

5.4. Aktivacijski programCilj mjere je osposobiti nezaposlene osobe za stjecanje praktičnih znanja i vještina potrebnih za njihovo aktivno uključivanje na tržište rada, te ojačati njihovu motivaciju za traženje i prihvaćanje zaposlenja
Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjere.hr/mjere/aktivacijski-program-2023/

6. Potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremenaCilj mjere je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji imaju privremenih poteškoća u poslovanju.
Zahtjevi se zaprimaju do 30. 11. 2023.Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:
https://mjere.hr/mjere/potpore-za-ocuvanje-radnih-mjesta-skracivanje-radnog-vremena-2023/

7. Stalni sezonacCilj mjere je financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima kao podnositeljima zahtjeva iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.
Zahtjevi se zaprimaju do 30. 11. 2023.
Informacije na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://mjere.hr/mjere/stalni-sezonac-2023/

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Stranica 1 od 49

Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner