OKKZZ.HR

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova
Naslovna Obrazovanje Licenciranje
Licenciranje

Postupak izdavanja Dozvola (Licencija) za naukovanje

E-mail Ispis

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Obrtnik i pravna osoba izvode naukovanje putem mentora koji može biti vlasnik obrta, odnosno zaposlenik obrta ili pravne osobe.

Mentori mogu biti:

  • osobe s položenim majstorskim ispitom u odgovarajućoj kvalifikaciji
  • osobe koje ima odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje 7 godina radnog iskustva u kvalifikaciji za koju izvodi naukovanje te položen ispit kojim dokazuje osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
  • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju,
  • fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenim odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika na naukovanju.

Obrt ili pravna osoba koji žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju također imati odgovarajuće prostorne i/ili materijalne uvjete za izvođenje naukovanja. Poseban program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju donosi ministarstvo nadležno za obrt.

Dozvola se izdaje s rokom važenja od sedam godina.

Cijena licencije : 132,72 EUR  (1.0000,00 kn)

Opis postupka izdavanja dozvole (licencije)

Nakon predaje zahtjeva za izdavanje dozvole (licencije) sa cjelokupnom pratećom dokumentacijom (popis se nalazi u obrascu zahtjeva), savjetnik za obrazovanje u područnoj obrtničkoj komori provjerava dostavljenu dokumentaciju. Zatim provjerava udovoljavate li Vi ili osoba koja će biti mentor propisanim kadrovskim uvjetima.
Ako ste izvršili uplatu, priložili svu potrebnu dokumentaciju te udovoljavate svim propisanim kadrovskim uvjetima, savjetnik za obrazovanje poduzima daljnje korake za licenciranje.

Savjetnik šalje zahtjev prema Ministarstvu pravosuđa, koje je dužno dostaviti potvrdu da predloženi mentor nije osuđivan. Ministarstvo pravosuđa ima rok od 30 dana za dostavu odgovora.

Savjetnik šalje obavijest Državnom inspektoratu s točnim nazivom i adresom podnositelja zahtjeva.

Državni inspektorat u roku od 30 dana izlazi u obrt/tvrtku zbog provjere uvjeta zaštite na radu, te nastavno šalje odgovor područnoj obrtničkoj komori.
Savjetnik šalje zahtjev Tajništvu Suda časti Hrvatske obrtničke komore, koje mora dostaviti potvrdu da obrtu/tvrtki nije oduzeta dozvola. Zahtjev prema Sudu časti možete podnijeti i osobno.

Nakon što područna obrtnička komora zaprimi pozitivne odgovore od Ministarstva pravosuđa, Državnog inspektorata i Suda časti HOK-a, Komisija za licenciranje radi uvid u dokumentaciju te dolazi u Vašu radionicu i/ili provjerava opremu ako se radi o djelatnosti koja se obavlja na terenu kako bi utvrdila udovoljavate li propisanim uvjetima za provedbu naukovanja.

Nakon obavljenog uvida, komisija ispunjava i potpisuje zapisnik, a podaci se potom unose u obrazac dozvole. Dozvola se šalje na potpis u Hrvatsku obrtničku komoru te dostavlja u područnu obrtničku komoru.

 

Vodič za poslodavce za naukovanje

E-mail Ispis

Ovaj vodič će pomoći poslodavcima i svima ostalima koji se žele uključiti u provedbu naukovanja da na jednostavan način dođu do potrebnih informacija i odgovora na brojna pitanja koja sigurno imaju.

Vodič je Hrvatska obrtnička komora izradila u okviru projekta Uključite se u EP4A: Europska partnerstva za naukovanje sufinanciranog od strane programa Erasmus+ Europske unije. Vodič je dostupan i u tiskanom obliku u OKKZŽ.

Za Vodič u elektronskom obliku kliknite na slijedeći link:

http://supportapprenticeships.eu/hr/vodic-za-poslodavce-za-naukovanje/

 

Povećanje broja naučnika po jednom majstoru

E-mail Ispis

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja (NN 37/15) od 9. travnja 2015., izvršila  se revizija svih starih dozvola (licencija).

U skladu sa čl. 3. stavkom 3. jedna osoba može izvoditi praktičnu nastavu i vježbe naukovanja za najviše tri učenika, odnosno za najviše šest učenika, pod uvjetom da najviše troje učenika pohađa praktičnu nastavu i vježbe naukovanja istovremeno.

Iz tog razloga  povećao  se broj mjesta za naukovanje s 3 na 6 naučnika po jednom majstoru stručnom učitelju.

Obrtnici i trgovačka društva mogu od OKKZŽ zatražiti ispis revidirane Dozvole (Licencije) s novim brojem naučničkih mjesta - ispunjavanjem Zahtjeva o promjeni podataka po cijeni od 40,00 kn -  5,31 EUR.

Prema službenom tečaju konverzije kune u euro 1 EURO: 7.53450 kn

 
 Važni linkovi

Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Videozapisi - prezentacije obrtničkih zanimanja i tradicijski obrti i vještine

KATALOZI

Baner
Baner
Baner